Menu Close

Regulamentul Campaniei

„CONCURS REGIONAL: BH, SM, SJ, MS ”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „CONCURS REGIONAL: BH, SM, SJ, MS” este compania SAFETY LEASING S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 3, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/4275/2021, CUI 43881982, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dna. Alexandra Mihaela Matei, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Campania se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajați ai Partenerului din regiunile Bihor, Satu Mare, Salaj si Mures, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară in regiunile Bihor, Satu Mare, Salaj si Mures. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este  01.01.2024 – 31.12.2024. După data de  31.12.2024, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei CONCURS REGIONAL: BH, SM, SJ, MS” se urmărește stimularea vânzărilor produselor conexe asigurarilor.

· Produse eligibile destinate persoanelor juridice: leasing financiar (finantare pentru achizitie auto, utilaje, echipamente, imobile, finantari de tip sale& lease back) si leasing operațional (finanțare pentru auto si echipamente);

· Condiții eligibilitate: tranzactiile platite catre furnizor in perioada de desfășurare a concursului, 01 ianuarie 2024 – 31 decembrie  2024.

 

 

Datele clientului interesat de finantare se vor transmite in baza formularului atasat sau prin email,   catre alexandra.silaghi@safetyleasing.ro .

 

Reprezentantii Safety Leasing vor transmite propunerea de finanțare  către client si asistentul in brokeraj, pe adresele de email indicate  in solicitarea de finantare.

 

 

 

In cadrul Campaniei „CONCURS REGIONAL: BH, SM, SJ, MS” se va acorda un singur premiu pentru fiecare categorie in parte. In cazul in care exista mai multi participanti  eligibili pentru fiecare  categorie, se vor aplica urmatoarele conditii de departajare:

 

· Se va lua in considerare colaboratorul care a generat cel  mai mare comision din intermediere solutii finantare, in perioada de desfășurare a concursului, 01 ianuarie 2024  31 decembrie  2024. Castigatorul va fi determinat in baza comisioanelor totale generate in aceasta perioada.

 

· În situația în care doi sau mai mulți colaboratori au generat același nivel de comision, departajarea se va face pe baza valorii totale a tranzacțiilor implemtante  în perioada concursului.

 

*Client = persoana juridica (SRL, SA, PFA, II) ce isi manifesta interesul pt accesarea unui produs de leasing( forma de finantare cu plati succesive pentru a utiliza un bun in baza unui contract pe perioada determinata, la finalul caruia societatea comerciala devine proprietarul bunului, dupa achitarea ultimei rate, a valorii reziduale, precum si altor eventuale costuri prevazute in contract)

 

 

Fondul de premiere ce va fi acordat pana in data de 30 ianuarie 2025, consta in:

Ø 500.000 Eur finantari intermediate

Voucher Safety Travel in valoare de 1.000 Eur

Ø 400.000 Eur finantari intermediate

Voucher Safety Travel in valoare de 750 Eur

Ø 300.000 Eur finantari intermediate

Voucher Safety Travel in valoare de 500 Eur

 

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire.

 

Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al organizatorului precum, pe site-ul oficial al organizatorului www.safetyleasing.ro, precum si pe siteul ofricial al partenerului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”.

 

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dat. Prin urmare, Organizatorul se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

SAFETY LEASING S.R.L.

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 3,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetyleasing.ro

Email: office@safetyleasing.ro