Menu Close

Regulamentul Campaniei

„Cand motivatia e buna, bonusurile se aduna!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Cand motivatia e buna, bonusurile se aduna!” este compania SAFETY CREDIT S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 2, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/5676/29.04.2013, CUI RO16250070, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dl. Busu Constantin Claudiu, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Campania se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la nivel național. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este  17.05.2021- 31.10.2021. După data de  31.10.2021, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei Cand motivatia e buna, bonusurile se aduna!” se urmărește stimularea vânzărilor produselor conexe asigurarilor.

· Produse eligibile destinate clientilor persoane juridice: leasing financiar (finantare pentru achizitie auto, utilaje, echipamente, imobile, finantari de tip sale& lease back) si leasing operațional (finanțare pentru auto si echipamente);

· Condiții eligibilitate:

1.  valoare minima/bun finantat: 10.000 Euro + TVA;

2.  oferta solicitata in perioada Campaniei;

3.  tranzactii platite catre furnizor pana cel tarziu in data de 15.11.2021.;

 

Datele clientului interesat de finantare se vor transmite in baza formularului anexat, prin email,   catre leasing@safetybroker.ro sau catre reprezentant Safety Leasing zonal arondat.

 

Reprezentantii Safety Leasing vor transmite propunerea de finanțare  către client si asistentul in brokeraj, pe adresele de email indicate  in solicitarea de finantare.

 

*Client = persoana juridica (SRL, SA, PFA, II) ce isi manifesta interesul pt accesarea unui produs de leasing( forma de finantare cu plati succesive pentru a utiliza un bun in baza unui contract pe perioada determinata, la finalul caruia societatea comerciala devine proprietarul bunului, dupa achitarea ultimei rate, a valorii reziduale, precum si altor eventuale costuri prevazute in contract);

** Tranzactie intermediata = solutie de finantare implementata in baza cererii depusa de client.

 

Participanții la prezenta Campanie vor beneficia de extra bonusuri pentru toate contractele intermediate in perioada stipulata la art. 4, după cum urmează:  

a) Pentru 2 tranzactii intermediate – 50 Euro;

b) Pentru 4 tranzactii intermediate – 100 Euro;

c) Pentru 10 tranzactii intermediate – 150 Euro;

d) Pentru 20 tranzactii intermediate – 200 Euro;

e) Pentru 30 tranzactii intermediate – 300 Euro.

*Pentru participanții care nu au încheiat contract de colaborare cu organizatorul, bonusurile se vor acorda in cadrul contractelor de asistenta in brokeraj încheiate cu partenerul, pentru polițele de asigurare încheiate pentru bunurile finanțate prin contractele intermediate.

 

Suplimentar, Safety Credit va organiza la sfârșitul perioadei de Campanie, o tombola la care vor participa toți colaboratorii menționați la art. 2 de mai sus si care au intermediat cel puțin o tranzacție in perioada campaniei. Premiul acordat in cadru acestei extrageri va fi un voucher de vacanta in valoare de 1.000,00 EUR.

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, astfel:

 Extra bonusurile se acorda, pe baza de factura fiscala, in luna următoare atingerii pragurilor, in intervalul 20-30 ale fiecărei luni;

 Tombola se va organiza in data de 10.12.2021, iar premiul va fi acordat pe data de 15.12.2021.

Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al organizatorului precum, pe site-ul oficial al organizatorului www.safetyleasing.ro, precum si pe siteul oficial al partenerului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”.

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dat. Prin urmare, Organizatorul se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

SAFETY CREDIT S.R.L.

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetyleasing.ro

Email: office@safetyleasing.ro