Menu Close

Regulamentul Campaniei

Vine toamna bine-mi pare, avem CONCURS in derulare!”

 

Art. 1  Organizatorul Campaniei

Organizatorul Campaniei „Vine toamna bine-mi pare, avem CONCURS in derulare!” este compania SAFETY LEASING S.R.L., persoana juridică romana, cu sediul social in Calea Giulești nr. 8D, etaj 2, sector 6, Mun. București, înregistrată la Registrul Comerțului, cu numărul J40/4275/2021, CUI 43881982, (denumita in cele ce urmează “Organizatorul”), reprezentata legal de dl. Busu Constantin Claudiu, Administrator.

Organizatorul este Partener Safety Broker de Asigurare SRL, iar Campania se adresează rețelei de vânzări a Partenerului.

 

Art. 2  Drept de participare

La aceasta Campanie sunt înscriși in mod automat toți asistenții in brokeraj persoane fizice si juridice, parteneri si angajații ai Partenerului la nivel național, care accepta si respecta condițiile prezentului regulament.

 

Art. 3  Locațiile de derulare ale campaniei

Aceasta campanie se desfășoară la nivel național. 

 

Art. 4  Durata campaniei

Perioada de desfășurare a campaniei este  15.09.2022- 30.12.2022. După data de  30.12.2022, ora 23.59, nu mai conferă dreptul de a participa la campanie. 

 

Art. 5  Mecanismul campaniei

Prin derularea Campaniei Vine toamna bine-mi pare, avem CONCURS in derulare!” se urmărește stimularea vânzărilor produselor conexe asigurarilor.

· Produse eligibile destinate persoanelor juridice: leasing financiar (finantare pentru achizitie auto, utilaje, echipamente, imobile, finantari de tip sale& lease back) si leasing operațional (finanțare pentru auto si echipamente);

· Condiții eligibilitate:

1.  valoare minima/tranzacție/lead: 10.000 Euro + TVA;

2.  oferta solicitata in perioada Campaniei;

3.  tranzactii platite catre furnizor pana cel tarziu in data de 15.01.2023.

 

Datele clientului interesat de finantare se vor transmite in baza formularului atasata sau prin email,   catre leasing@safetybroker.ro sau catre reprezentant Safety Leasing zonal.

 

Reprezentantii Safety Leasing vor transmite propunerea de finanțare  către client si asistentul in brokeraj, pe adresele de email indicate  in solicitarea de finantare.

 

 

Se vor lua in calcul si contractele intermediate prin care vor fi finanțate mai multe bunuri, iar valoarea cumulata a acestora este de minim 10.000 euro.

 

In cadrul Campaniei „Vine toamna bine-mi pare, avem CONCURS in derulare!” se vor lua in calcul:

 

· cea mai mare Valoare Intermediata (valoarea totala fara TVA a bunurilor finantate) de către participanții menționați la Art. 2, in perioada de desfășurare a concursului 15septembrie 2022 – 30 decembrie  2022.

· mai mult de 3 Lead-uri**  furnizate (solicitare pe baza formularului-cerere de finantare-transmisa catre leasing@safetybroker.ro si concretizata cu transmiterea catre client* a ofertei de finantare), de catre acelasi participant mentionat la Art 2.

 

*Client = persoana juridica (SRL, SA, PFA, II) ce isi manifesta interesul pt accesarea unui produs de leasing( forma de finantare cu plati succesive pentru a utiliza un bun in baza unui contract pe perioada determinata, la finalul caruia societatea comerciala devine proprietarul bunului, dupa achitarea ultimei rate, a valorii reziduale, precum si altor eventuale costuri prevazute in contract)

 

** Lead= cerere de oferta leasing financiar/operational  solicitata in baza formularului – cerere de finantare. Se vor lua in calcul mai multe cereri/client, numai daca bunurile sunt diferite.

 

 

Fondul de premiere ce va fi acordat pana in data de 20 ianuarie 2023, consta in:

Ø Cea mai mare Valoare Intermediata

Voucher Safety Travel in valoare de 1.000 Eur

 

Ø 3 tombole pentru participantii care au furnizat mai mult de 3 Lead-uri:

Vouchere Safety Travel in valoare de 200 de Euro;

 

 

Premiile vor fi înmânate câștigătorilor prin proces verbal de predare – primire.

 

Lista cu câștigătorii va fi disponibila la sediul social al organizatorului precum, pe site-ul oficial al organizatorului www.safetyleasing.ro, precum si pe siteul ofricial al partenerului www.safetybroker.ro. Câștigătorii vor fi anunțați de un reprezentant al organizatorului.

 

Art. 6  TAXE SI IMPOZITE

Daca este cazul, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători prin primirea premiilor, in conformitate cu dispozițiile codului fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015. La art. 110 alin. 4 din Legea 227/2015 se stipulează: „(4) Nu sunt impozabile următoarele venituri obținute în bani și/sau în natură:

a) premii sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de contribuabil pentru fiecare premiu;”.

 

 

Art. 7 Alte reglementari

Prin participarea la campanie, participanții sunt de acord sa respecte prevederile, termenii si condițiile prezentului Regulament Oficial. Organizatorul se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu in conformitate cu REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor dat. Prin urmare, Organizatorul se obliga sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților.

Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la prezenta campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 

Art. 8   Date de contact ale Organizatorului

SAFETY LEASING S.R.L.

București, Calea Giulești, nr.8 D, etaj 2,sector 6

Tel. 021.745.62.69/021.745.62.70/021.745.62.71

Fax. 021.413.09.47

Program de lucru:  luni-vineri, intre orele 9.00-17.00.

Site:  www.safetyleasing.ro

Email: office@safetyleasing.ro